Что означает положительный HBs Ag в анализе крови? Hbs гепатит


Anti Hbs 1000 - Anti Hbs Nedir 1000

Bu sayfa Anti Hbs 1000 ile ilgili bilgiler içerir. Anti Hbs 1000, Anti Hbs Nedir 1000, Anti Hbs 1000 Ne Demek, Anti Hbs 1000 Nedir… Aşağıdaki menüyü kullanarak açıklama bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Hb Virüsü Anti Hbs 1000 Ne Demek

Bu yazıda Hb Virüsü Anti Hbs 1000 Ne Demek hakkında özet bilgiler bulabilirsiniz. hb virüsü ve anti hbs 1000 ne demek hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Güzellik ve Bakım paylaşımlarımızın devamı gelecektir. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. :)

perinatal bulaşma nedir hb core antijeni ahmetmaranki sarılık hbc hepatit b halk arasında ki ismi hepatit b virusu nedir

[​IMG]

Hepatit B Virusu (hbv) Nedir?

Hepatit B Virüsü (HBV)

HBV ile oluşturulan karaciğere ait bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Çünkü tüm dün*yada 2 milyardan fazla insan bu virüsle karşılaşmıştır. Her yıl yeni 50 milyon hepatit B olgusu izlenmekte olup, yaklaşık 350 milyon kişi HBV taşıyıcısıdır. Ülkemizde yaklaşık olarak 3 milyon bireyin HBV’nin kronik taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. HBV virüs yapısında, kılıfta HB yüzey antijeni (HBsAg), bunun altında kapsü*lü oluşturan çekirdek bölgesinde ise HB Core antijeni (HBcAg), HBe antijeni (HBeAg) ile DNA’ya bağlanmış bir polipeptid bulunur.

HBV tüm vücut sıvılarında bulunur. Dört temel bulaşma yolu vardır. Parenteral, seksüel, horizantal, perinatal (vertikal). Parente-ral bulaşmada virüsle bulaşmış kan, kan ürünleri, alet, iğne, enjek*tör, tıraş bıçağı gibi faktörlerle bulaşma söz konusudur. Sık sık kan, kan ürünleri, pıhtılaşma faktörleri verilen, perkütan girişim yapılan hastalarla, kanla direk teması olan hastane çalışanları (hekim, hemşire, laborant vb.) daha büyük risk altındadır. Ülkemizde sağ*lık personelinde %40 oranında Anti-HBsAg bulunmuştur. İnsanla*rın kalabalık bir halde yaşadığı aile, okul, kreş, kışla gibi yerlerde horizantal bulaşma önem taşır. Bu tip bulaşma, kan, tükrük gibi vücut sıvılarının derideki çatlaklarla teması sonucu oluşur. Perina*tal bulaşma, doğum öncesi plesenta aracılığıyla, doğum sırasında vajinal sekresyonlar ve kanla, doğum sonrası sütle olan bulaşma*dır. Bu tip bulaşma HBV nin önemli yayılma yollarından biridir.

Seksüel yolla bulaşmada, birden fazla partneri olanlar ve daha ön*ce seksüel yolla bulaşan başka bir hastalığı olanlarda risk daha faz*ladır.

HBV nin kuluçka dönemi 28-180 (ortalama 70-80) gündür. Hastaların %65′ inde anikterik, %25′inde ikterik şekilde görülür. Yetişkinlerin %10′ unda enfeksiyon kronikleşir. Fulminan seyir %1-2 olguda izlenir. Yenidoğanda kronikleşme %100′ dür.

Belirti ve Bulgular

Sinsi başlar, kızarıklık, artralji, ürtiker, ciddi hastalık hatta ölüm (tüm vakaların %1′i) görülür. Kronik aktif HBV enfeksiyonu taşıyı*cıların %25′inde gelişir. Bu enfeksiyon taşıyıcıları karaciğer kanseri ve siroz için risk oluşturur. HBV geçirenlerde geçirmeyenlere göre karaciğer kanseri görülme oram 300 kez daha fazladır.

Tanı

HBV enfeksiyonunun tanısında viral serolojik göstergelerden yararlanılır. HBsAg HBV ile temastan sonra, kuluçka döneminde, transaminazlar yükselmeden önce serumda belirir. Hastada belirti*ler izlendiğinde HBeAg, HBV, DNA ve DNA polimerez de ortaya çı*kar. HBsAg 2-6 ay içinde kaybolur. Bir boşluk ardından spesifik anti-HBs antikorlan belirir. Bu boşluk pencere döneminde Anti HBc IgM enfeksiyonun tek göstergesidir. HBsAg 6 aydan daha fazla de*vam ederse, hastalığın kronikleşmesi söz konusudur. HBeAg, HBsAg ile birlikte serumda izlenir. HBeAg’nin kaybolması, spesifik Anti-Hbe antikorunun belirmesi iyileşmenin bir bulgusudur.

Hepatit B Virüsü (HBV) Tedavi ve Bakım

Hastalığın istirahat dışında belli bir tedavisi yoktur. Aşırı bulan*tı kusma durumunda, başka bir hastalığın varlığında, fulminan ve/veya kolestatik seyirli hastalar hastaneye yatırılarak izlenmeli*dir. Hastanede izlenen akut HBV enfeksiyonlarında tedavi genellik*le destekleyicidir. Fulminan hepatitlerde ve uzun süreli, ağır seyre*den vakalarda bazen antiviral ilaçlarla tedavi denenir.

Hepatit B’de bakım hepatit A’ da olduğu gibi semptomlara yöne*liktir, Hastanın serumunda HBsAg (-) oluncaya kadar kan ve kan sıvılarıyla ilgili önlemler alınır.

Korunma

HBV enfeksiyonundan korunmada HBV immun globulini (HBİG) ile HBV aşısı önem taşır. HBV ile bulaşmış gereçlerden deri, ağız, mu*koza yoluyla geçiş, HBV enfeksiyonu geçiren bireyle cinsel temas ve HBV enfeksiyonlu anneden bebeğe vertikal bulaşma durumunda HBV immun globulini ile profilaksi gereklidir. HBV aşısı 0, 1, 6 veya 0,1, 2,12. Aylarda deltoid kas içine uygulanır. Son dozdan sonra erişkin*lerde %90, çocuk ve bebeklerde %95 oranında yeterli antikor düzeyi oluşur. Son aşı dozundan 1-6 ay sonra bakılan Anti-HBs titrasyonu-na göre, aşıya yanıt gruplandınlır:

1. Yanıt vermeyenler, Anti-HBs saptanmayanlar,

2. Yeterli yanıt vermeyenler; Anti-HBs (+) olup, düzeyi 10mlU/ml’ nin altında olanlar,

3. Düşük düzeyde yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi 10-1 OOmlU/ml ara*sında olanlar,

4. Normal yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi lOOmlU/ml’ nin üstünde

olanlar, 5.Yüksek düzeyde yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi 1000mlU/mr nin

üstünde olanlar

İlk 2 grupta aşılanmanın yaran olmamıştır. 3. gruptakilere 1-2 yıl sonra 1 doz rapel aşı önerilir. 4 ve 5. Gruplarda ise aşının 5-7 yıl süreli yeterli koruyuculuğu vardır.HBV aşısı, temas öncesi rutin olarak sağlık personeli, kan bankası çalışanlan, hemofili, talasemi gibi sık kan ve kan ürünleri verilen, hemo*diyaliz programına alınan hastalara, IV ilaç kullanma alışkanlığı olanla*ra, HBsAg (+) anneden doğmuş bebeklere, mahkumlara, genelev ka-dmlanna, ilk yardım yapan kişilere (polis ve itfaiye ekibi gibi), homosek*süellere vb. önerilmektedir. Temas sonrasında ise donörün HBsAg (+) olduğu biliniyorsa, bulaşma belli oluncaya kadar HBİG verilir. HBV den korunmada üniversal önlemleri yerine getirme son derece önemlidir.

Anti Hbs 1000

Результаты обследования говорят о наличии иммунитета к вирусу гепатита В у обоих детей, но у второго ребенка титр антител недостаточно высок, поэтому через год необходимо повторить обследование. Для исключения инфекции, которая также может сопровождаться появлением  антител к поверхностному антигену вируса рекомендую дополнительно выполнить анализ крови на маркеры вирусного гепатита В (тесты №№ 73, 75). По результатам анализов можно получить консультацию врача лабораторной диагностики для определения дальнейшей тактики на сайте Лаборатории ИНВИТРО в разделе «Бесплатные консультации врача».  

Anti Hbs Nedir 1000

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. v.3.4.065

Anti Hbs 1000 Ne Demek

Hocam Merhaba 48 yaşında bir bayanım 16 yaşında sarılık oldum. 20 yasında kızımı dogum yaptıgımda sarılık var bebekde denildidoktorlar izin verence eve çıktık sonrası içinde bir tedavi edilmedi. şimdi kızım 27 yaşında. Kızımın iki hamilliklerinde de bebekler ana karnında ölünce kızımda yuksek dozda SARLIK OLDUGU SÖYLENDİ 9 aydır tedavi oluyor daha kan degerleri düzelmedi.Bende kendime bu testlerı yaprırdım şu anki değerlerim.HBe Ag 0,29 negatifAnti Hiv 0,09 nonreactiveAnti Hcv 0,07 negatifHBS Ag 4718,2 POZATİFSİZCE BU SONUÇLAR NORMALMİDİR.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Saygılar Yaşanur Aya

www.ebilgiler.com

что это значит, нормы, показатели

«Поверхностный антиген вируса гепатита В» — именно так переводится аббревиатура HBs Ag с английского. Названный австралийским антигеном, данный тип вируса изначально был зафиксирован в сыворотке крови австралийских аборигенов. В настоящее время заболевание выявляется в разных точках земного шара, а определение вируса HBs Ag производится по установлению концентрации в крови серологическим, иммуноферментным, а также радиоиммунным методами лабораторных исследований. Австралийский антиген – это заболевание гепатитом В, который представляет собой одну из самых опасных болезней печени, достаточно распространенную во всех странах мира.

Особенности вируса гепатита В

гепатит Б

гепатит БОсновным показателем заражения гепатитом В стал антиген HBsAg, который в норме у здорового человека не выявляется. Он является смесью белков, липидов, липопротеидов, имеющих клеточное происхождение, а также гликопротеинов. Эта смесь и образует внешнюю оболочку вируса. Проникая в организм человека, вирус циркулирует абсолютно во всех средах организма (слюне, крови), однако внедряется исключительно в клетки печени, где и образуются вирусные ДНК и белки, то есть идет репродукция молекул австралийского антигена. Затем вирус снова попадает в кровь и разносится кровотоком, распространяясь дальше в системы и органы.

Важное свойство вируса – высокая устойчивость к всевозможным воздействиям: выдерживает нагревание до 60 ˚С, длительное замораживание, устойчив к щелочам и кислотам, кроме того, не боится обработки растворами фенола, формалина, хлорамина. Учитывая выше приведенные факты, можно сделать вывод, насколько надежно «упакован» данный вирус, чтобы выжить в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Попадая в организм человека, HBs Ag, являясь антигеном, обязательно формирует иммунологический комплекс, это значит, что происходит образование антител в организме, таким образом, формируется стойкий иммунитет, защищающий человека от повторных атак данного вируса.

Этот принцип положен в основу производства вакцин, где применяются именно инактивированные (неактивные, ослабленные), либо модифицированные на генном уровне вирусы, преимущество которых состоит в том, что они не инфицируют организм, но формируют устойчивый иммунитет против гепатита В.

Заболеваемость гепатитом В

Возбудитель гепатита В – единственный в своём роде среди всех гепатотропных вирусов, включающий ДНК. Одно из его названий — гепаднавирус. Первая часть названия «hepa» — печень, «dna» — ДНК, что характеризует его двойственность и уникальность. Активность вируса, способность к инфицированию, контагиозности и вирулентности, будет зависеть от:

 1. Эпидемиологической обстановки конкретного региона.
 2. Факторов гигиенической культуры людей, их условий жизни, условий труда, соблюдения правил личной гигиены.
 3. Возраста человека: статистические данные указывают, что максимальная восприимчивость к вирусу (до 90%) приходится на возраст до одного года, восприимчивость на уровне 50% — до пяти лет, и 5% — до тринадцати лет.
 4. Индивидуальной восприимчивости к вирусным инфекциям.
 5. Вида вируса (штамма).
 6. Дозы вируса, попавшей в организм.

гепатит С

гепатит С

Пути передачи вируса:

 1. Парентеральный путь, когда инфицирование происходит при попадании непосредственно в кровяное русло либо в слизистые оболочки. Как правило, данный путь инфицирования происходит в медучреждениях при оперативных вмешательствах, инъекциях нестерильным шприцом, работе с хирургическим инструментом, при переливании крови и так далее.
 2. Внутриутробный — через плаценты матери к ребенку. Этот путь называют ещё вертикальным. Хотя инфицирование может произойти и во время родов или даже после них.
 3. Половой, при незащищенном контакте.
 4. Бытовой. Чаще всего инфицируются люди молодого и подросткового возраста при татуировании тела, пирсинге, при пользовании чужими принадлежностями для личной гигиены (сюда относятся зубные щетки, бритвы).

Как протекает заболевание гепатитом В?

Как правило, инфицирование и начальная стадия, когда вирус начинает процесс размножения в организме человека и скапливается в печени, протекают скрытно, практически без жалоб на плохое самочувствие. Этот период называется инкубационный. Размножение и накопление вирусов в печени продолжается до 50-60 дней.

Следующая фаза заболевания – продрома, во время которой появляются жалобы на плохое самочувствие, вялость, упадок сил, температуру до 37,5 ˚С, снижение аппетита в сравнении с привычной нормой. Могут превалировать жалобы на опорно-двигательный аппарат, боли в суставах, в мышцах, зуд кожи, высыпание. Эти первые признаки болезни – продромальные, то есть предвестники заболевания.

инфекция

инфекция

Все указанные симптомы у различных людей могут проявляться по-разному или даже вовсе отсутствовать. Иногда они остаются настолько незаметными, что человек не расценивает их как заболевание. Продромальный период способен длиться до одного месяца, по истечении которого увеличивается печень и селезенка (в половине случаев).  Чаще всего увеличение концентрации печеночных ферментов АлАт и АсАт можно обнаружить только при обследованиях. При расшифровке анализа крови выявляется изменение содержания лейкоцитов. Часто больные отмечают обесцвечивание кала и интенсивное окрашивание мочи.

Острая фаза – это период ярких проявлений клиники гепатита В. Как правило, она начинается с интенсивной желтушности кожи, желтой пигментации белков глаз. Одновременно усиливаются синдромы интоксикации, нарастает содержание билирубина, общего и непрямого, хотя желтушность кожи может исчезнуть через две недели, в тяжелых случаях – от 4-6 месяцев и более. Лечащий врач часто фиксирует в острый период у больного пониженное АД, слабые сердечные тоны, выраженную отдышку, приступы брадикардии. Со стороны нервной системы: резко проявляющееся угнетение, апатия. Период длится до 215 дней.

возраст

возраст

Среди других признаков: кровоточивость слизистых оболочек из-за низкого протромбинового индекса, могут быть нарушения со стороны ЖКТ – тошнота, рвота, диарея, боли в области печени и селезенки. При расшифровке анализов крови: увеличение лимфоцитов при общем понижении лейкоцитов, СОЭ снижается до минимума (до 2-3 мм/час).

После окончания острого периода может наступить выздоровление и полное восстановление с нормализацией клинических симптомов, а также биохимических показателей и морфологии (до 90%). Иногда процесс протекает более тяжело, когда диагностируют особый молниеносный гепатит (1% случаев). Причиной может явиться присоединившаяся суперинфекция (гепатит D). При переходе заболевания в хроническую стадию гепатит иногда заканчивается стойкой ремиссией, циррозом печени (20-25% пациентов), карциномой (1%).

Всё перечисленное выше – это типичный вариант течения гепатита В (около 35% случаев). Это значит, что остальные 65% — это атипичные формы без проявления пигментации кожи, слизистой. Иногда отсутствуют все симптомы болезни.

Специфической терапии для лечения гепатита нет. Обязательно назначается строгая диета, обильный прием жидкости, витаминотерапия, также гепатопротектор – фосфатидилхолин и микроэлементы. При тяжелых формах течения с сопутствующим дефицитом иммунитета назначается обязательное применение иммунокорректоров и иммуномодуляторов. Если иммунитет успешно справляется с вирусом, то к концу второго месяца в норме формируется стойкий специфический иммунитет. Люди с хорошим иммунитетом при обнаружении антител к вирусу гепатита В, чаще всего даже не помнят, когда перенесли заболевание. Возможно, они приняли его за банальное ОРВИ или грипп. У всех переболевших гепатитом В до конца жизни сохраняется риск развития патологических процессов в печени.

Носители гепатита В

Носителями антигена HBs Ag могут быть люди, которые ни в явной, ни в скрытой форме не сталкивались с заболеванием гепатитом типа В, но являются при этом источником заражения окружающих людей. Эта категория является неким резервом инфекций. Медиками до конца не изучено это явление, но уже доказан факт, что у носителей в норме вирус не приносит урона их здоровью.

Существуют некие критерии для диагностики бессимптомного носительства. При расшифровке анализов должны быть получены следующие результаты:

 1. Гистологический индекс активности воспалительного процесса печени очень низкий (по данным биопсии печени).
 2. Количество АлАт\АсАт в пределах нормы.
 3. Уровень HBV ДНК при анализе сыворотки меньше 105 копий/мл.
 4. Анти-HBе – присутствуют.
 5. Маркер HBe AD в сыворотке отрицательный.
 6. Антиген в крови HBs Ag определяется через 180 дней.

Проведение диагностики

Серологический маркер HBsAg – основной и самый достоверный способ выявить инфекцию гепатита В. В сыворотке определяют антитела возбудителя заболевания, его антигены и ДНК. Маркер HBsAg положительный – это точное подтверждение заболевания, что требует срочного посещения врача для назначения лечения. Отрицательный результат анализа позволяет исключить заболевание.

исследование

исследование

Учитывая весь набор маркеров, врач может получить полную точную картину заболевания. Причем для острого, хронического и смешанного вида гепатита разработаны свои профили маркеров.

В последнее время много внимания уделяется такому явлению, как одновременное инфицирование больного гепатитом D (дельта HDV). Его варианты:

 1. Одновременное поражение двумя гепатитами сразу. Протекает всегда в очень тяжелой форме. В хроническую форму не переходит, дает высокую смертность. Это явление называют коинфекцией.
 2. Присоединение гепатита D либо в виде острой тяжелопротекающей формы, либо как обострение вялотекущего гепатита В. Как правило, процесс трансформируется в хроническую стадию с очень плохим прогнозом: циррозом печени или онкологией. Это явление называется суперинфекция. Для уточнения диагноза необходимо обязательно осуществлять диагностику гепатита D, учитывая, что вирус дельта часто паразитирует на вирусе типа В.

Исследования крови на HBsAg

Данное исследование проводится двум категориям лиц. Первая категория – обязательное ежегодное обследование и сдача анализа. В эту категорию входят медработники плюс те, кто работает с кровью пациентов: медсестры манипуляционных кабинетов, стоматологических клиник, гинекологи и хирурги, фельдшеры скорой помощи, а также лица с повышенным в сравнении с нормой уровнем ферментов АсАт/АлАт, пациенты, нуждающиеся в хирургических операциях, доноры, беременные и носители вируса.

Вторая категория – необязательная сдача анализа. Это лица, имеющие жалобы на плохой аппетит, расстройство пищеварения, такие как тошнота, рвота, понос, изменение цвета мочи и кала, а также имеющие пигментацию кожи и любые другие признаки гепатита В.

Учитывая требования к уровню жизни и здоровью в настоящее время, каждый ответственный человек, который ценит своё здоровье, должен пройти обследование на HBs Ag 1 раз в год.

proanalizy.com

Hbs гепатит с

Анализ крови на HbsAg проводится для определения инфицирования гепатитом B. HbsAg может быть положительный или отрицательный в крови, что это значит? Гепатит B, является достаточно распространенной инфекцией в России и за рубежом. Вирус поражает ткани печени и приводит в конечном итоге к ее деструкции. Антитела к гепатиту B формируются в организме в ответ на проникновение вирусов. Выявить наличие антител гепатита B в кровеносном русле можно с помощью HbsAg.

HbsAg — что это такое

При выполнении проверки крови на гепатит B, мы видим странные буквы в анализе. Давайте разберем, что они означают. Любой из известных вирусов состоит из определенного набора белков, которые определяют его свойства. Белки, которые располагаются на поверхности вируса, имеют название поверхностные антигены. Именно по ним, организм распознает возбудителя и включает иммунную защиту.

Поверхностный антиген гепатита B — называется HbsAg. Он является достаточно надежным маркером заболевания. Но, для постановки диагноза гепатит одного HbsAg может быть недостаточно.

Антитела к HbsAg: что это такое

Спустя некоторое время, после внедрения инфекции, организм начинает вырабатывать антитела к гепатиту B — появляется положительный Anti-Hbs. Определив уровень Anti-Hbs, можно диагностировать заболевание в различные стадии его течения. Вирус присутствует в крови на протяжении 3 месяцев с момента заражения, хотя нередки случаи носительства инфекции на протяжении жизни.

Когда человек выздоравливает или болезнь переходит в хроническую стадию, HbsAg в его крови не определяется. В среднем это происходит примерно через 90–120 дней от начала заболевания.

Аnti-Hbs появляются почти сразу с момента заражения, и в течение 3 месяцев, их титр в кровяном русле постепенно нарастает. Антитела к HbsAg определяются в крови длительное время, иногда на протяжении всей жизни после выздоровления. Это формирует невосприимчивость организма к повторному заражению вирусом.

Как сдавать анализ крови на HbsAg

Мы подробно описали HbsAg, что это за анализ, для чего его необходимо сдавать. Тем не менее, чтобы определить антитела к HbsAg следует выполнить анализ крови определённым образом.

Перед тем как выполнить анализ крови необходимо выполнить простую подготовку:

 1. Не следует принимать пищу за 12 часов до выполнения анализа.
 2. Не принимайте сильнодействующее лекарство, например, антибиотики.
 3. Лучшее время для того чтобы сдать кровь — это утренние часы.

Если правилами пренебречь, анализ может оказаться ложным. После выполнения анализа крови на антиген гепатита B, наиболее ожидаемый ответ — это HbsAg не обнаружен.

Методы определения HbsAg

Исследование крови на гепатит при помощи HbsAg можно выполнять несколькими способами. Оно позволяет достаточно точно судить о наличии и стадии заболевания.

При выполнении анализа на антиген гепатита B, применяются:

 • Радиоиммунные методы,
 • Иммуноферментный анализ,
 • Методика флюоресценции.

В качестве материала для анализа используется плазма крови, для чего забирают 3–5 миллиметров крови из вены локтевого сгиба.

При помощи этих методов, австралийский антиген определяется спустя 20–30 дней с момента инфицирования.

Для определения HbsAg проводят экспресс-диагностику, подробнее.

Гепатит B широко распространенная инфекция, которая способна привести к тяжелым осложнениям. Если есть основания предполагать возможное заражение, можно провести тест на HbsAg в домашних условиях. В этих случаях, используют экспресс-тест на гепатит B. Подобные тесты можно найти в обычных аптеках.

Этот тест способен обнаружить австралийский антиген в крови, но не может уточнить его титр.

Для анализа используется капиллярная кровь, которую можно взять из пальца. Необходимо нанести 1–2 капли крови на тестовую полоску. По появлению окрашиваемых полос на ней, оценивают результат. При положительном результате теста, необходимо обязательное серологическое исследование, которое обнаруживает как австралийский антиген, так и антитела к нему.

Следует понимать, что при экспресс-диагностике вируса гепатита B, вы можете получить неточный результат. При покупке экспресс-тестов следует обращать внимание на сроки годности препарата. Если упаковка повреждена, не следует использовать данный тест.

Экспресс-тест способен обнаружить антиген в крови только после двух дней с момента заражения. Результат при тестировании может быть отрицательным или положительным. Нормы содержания Hbs антигена в крови не существует.

В любом случае после проведения быстрого тестирования рекомендуется посетить врача.

Кроме гепатита В человек может заразиться гепатитами других видов, экспресс-тестов для которых не существует.

Гепатит — это опасное состояние. В конечном итоге оно приводит к циррозу печени и летальному исходу.

Если есть подозрение на наличие гепатита не откладывайте исследование.

HbsAg отрицательный: что это значит

Довольно часто в анализах мы видим HbsAg отрицательный, что это значит? Можно ли считать, что пациент здоров, если у него отрицательный результат Hbs антиген?

Если HbsAg не выявлен с помощью серологических методик, исследуемый не страдает гепатитом в остром периоде. Невозможно исключить ремиссию хронически протекающего заболевания. Анализ на HbsAg не даст информации и о ранее перенесенной инфекции. Прояснить ситуацию поможет определение уровня антител к HbsAg.

Anti-Hbs положительный: что делать

Если анализ на HbsAg положительный, то можно говорить, что у пациента имеется гепатит B. При этом речь, чаще всего, идет об остром заболевании. Положительный анализ на анти Hbs далеко не всегда свидетельствует о заболевании.

Антитела к австралийскому антигену присутствуют в организме в следующих случаях:

 • Острое или хроническое течение гепатита B,
 • Здоровое носительство вируса,
 • Вакцинация против гепатита B,
 • Ранее перенесенное заболевание.

Что же делать, если по результатам анализа, в крови обнаружены анти Hbs? В этом случае, самым правильным решением будет проконсультироваться у инфекциониста или венеролога, подробнее.

Врач оценит титр антител и динамику его роста, проведет объективный осмотр. При необходимости, будет назначено дополнительное исследование. На основании этих данных, доктор скажет, является ли положительный анализ на анти Hbs признаком заболевания, или нет.

При оценке анализа врач учитывает целый ряд факторов:

 • соотношение видов антител между собой,
 • динамика роста титров,
 • данные анализа на австралийский антиген,
 • данные о ранее перенесенных прививках и их эффективности.

Если антитела к гепатиту B в крови вообще не обнаруживаются, то, вероятно, у человека никогда не было контакта с вирусом. Кроме того, это может свидетельствовать о неэффективности иммунизации, если проводились профилактические прививки.

Оценивать результаты анализа анти Hbs должен только врач.

Если вы сомневаетесь, какой анализ крови вам выполнить, у вас обнаружен положительный HbsAg, следует обратиться к врачу венерологу или инфекционисту.

Когда человек выздоравливает, HbsAg в его крови не определяется

При хроническом гепатите hbsag определяется. Это другие маркеры могут не определяться, а этот определяется пока не выздоровеешь.

Источник: https://sofosbuvir.moscow/

ujkahina0708.geenexdns.com

Hbs гепатит в

Анализ крови на HbsAg проводится для определения инфицирования гепатитом B. HbsAg может быть положительный или отрицательный в крови, что это значит? Гепатит B, является достаточно распространенной инфекцией в России и за рубежом. Вирус поражает ткани печени и приводит в конечном итоге к ее деструкции. Антитела к гепатиту B формируются в организме в ответ на проникновение вирусов. Выявить наличие антител гепатита B в кровеносном русле можно с помощью HbsAg.

HbsAg — что это такое

При выполнении проверки крови на гепатит B, мы видим странные буквы в анализе. Давайте разберем, что они означают. Любой из известных вирусов состоит из определенного набора белков, которые определяют его свойства. Белки, которые располагаются на поверхности вируса, имеют название поверхностные антигены. Именно по ним, организм распознает возбудителя и включает иммунную защиту.

Поверхностный антиген гепатита B — называется HbsAg. Он является достаточно надежным маркером заболевания. Но, для постановки диагноза гепатит одного HbsAg может быть недостаточно.

Антитела к HbsAg: что это такое

Спустя некоторое время, после внедрения инфекции, организм начинает вырабатывать антитела к гепатиту B — появляется положительный Anti-Hbs. Определив уровень Anti-Hbs, можно диагностировать заболевание в различные стадии его течения. Вирус присутствует в крови на протяжении 3 месяцев с момента заражения, хотя нередки случаи носительства инфекции на протяжении жизни.

Когда человек выздоравливает или болезнь переходит в хроническую стадию, HbsAg в его крови не определяется. В среднем это происходит примерно через 90–120 дней от начала заболевания.

Аnti-Hbs появляются почти сразу с момента заражения, и в течение 3 месяцев, их титр в кровяном русле постепенно нарастает. Антитела к HbsAg определяются в крови длительное время, иногда на протяжении всей жизни после выздоровления. Это формирует невосприимчивость организма к повторному заражению вирусом.

Как сдавать анализ крови на HbsAg

Мы подробно описали HbsAg, что это за анализ, для чего его необходимо сдавать. Тем не менее, чтобы определить антитела к HbsAg следует выполнить анализ крови определённым образом.

Перед тем как выполнить анализ крови необходимо выполнить простую подготовку:

 1. Не следует принимать пищу за 12 часов до выполнения анализа.
 2. Не принимайте сильнодействующее лекарство, например, антибиотики.
 3. Лучшее время для того чтобы сдать кровь — это утренние часы.

Если правилами пренебречь, анализ может оказаться ложным. После выполнения анализа крови на антиген гепатита B, наиболее ожидаемый ответ — это HbsAg не обнаружен.

Методы определения HbsAg

Исследование крови на гепатит при помощи HbsAg можно выполнять несколькими способами. Оно позволяет достаточно точно судить о наличии и стадии заболевания.

При выполнении анализа на антиген гепатита B, применяются:

 • Радиоиммунные методы,
 • Иммуноферментный анализ,
 • Методика флюоресценции.

В качестве материала для анализа используется плазма крови, для чего забирают 3–5 миллиметров крови из вены локтевого сгиба.

При помощи этих методов, австралийский антиген определяется спустя 20–30 дней с момента инфицирования.

Для определения HbsAg проводят экспресс-диагностику, подробнее.

Гепатит B широко распространенная инфекция, которая способна привести к тяжелым осложнениям. Если есть основания предполагать возможное заражение, можно провести тест на HbsAg в домашних условиях. В этих случаях, используют экспресс-тест на гепатит B. Подобные тесты можно найти в обычных аптеках.

Этот тест способен обнаружить австралийский антиген в крови, но не может уточнить его титр.

Для анализа используется капиллярная кровь, которую можно взять из пальца. Необходимо нанести 1–2 капли крови на тестовую полоску. По появлению окрашиваемых полос на ней, оценивают результат. При положительном результате теста, необходимо обязательное серологическое исследование, которое обнаруживает как австралийский антиген, так и антитела к нему.

Следует понимать, что при экспресс-диагностике вируса гепатита B, вы можете получить неточный результат. При покупке экспресс-тестов следует обращать внимание на сроки годности препарата. Если упаковка повреждена, не следует использовать данный тест.

Экспресс-тест способен обнаружить антиген в крови только после двух дней с момента заражения. Результат при тестировании может быть отрицательным или положительным. Нормы содержания Hbs антигена в крови не существует.

В любом случае после проведения быстрого тестирования рекомендуется посетить врача.

Кроме гепатита В человек может заразиться гепатитами других видов, экспресс-тестов для которых не существует.

Гепатит — это опасное состояние. В конечном итоге оно приводит к циррозу печени и летальному исходу.

Если есть подозрение на наличие гепатита не откладывайте исследование.

HbsAg отрицательный: что это значит

Довольно часто в анализах мы видим HbsAg отрицательный, что это значит? Можно ли считать, что пациент здоров, если у него отрицательный результат Hbs антиген?

Если HbsAg не выявлен с помощью серологических методик, исследуемый не страдает гепатитом в остром периоде. Невозможно исключить ремиссию хронически протекающего заболевания. Анализ на HbsAg не даст информации и о ранее перенесенной инфекции. Прояснить ситуацию поможет определение уровня антител к HbsAg.

Anti-Hbs положительный: что делать

Если анализ на HbsAg положительный, то можно говорить, что у пациента имеется гепатит B. При этом речь, чаще всего, идет об остром заболевании. Положительный анализ на анти Hbs далеко не всегда свидетельствует о заболевании.

Антитела к австралийскому антигену присутствуют в организме в следующих случаях:

 • Острое или хроническое течение гепатита B,
 • Здоровое носительство вируса,
 • Вакцинация против гепатита B,
 • Ранее перенесенное заболевание.

Что же делать, если по результатам анализа, в крови обнаружены анти Hbs? В этом случае, самым правильным решением будет проконсультироваться у инфекциониста или венеролога, подробнее.

Врач оценит титр антител и динамику его роста, проведет объективный осмотр. При необходимости, будет назначено дополнительное исследование. На основании этих данных, доктор скажет, является ли положительный анализ на анти Hbs признаком заболевания, или нет.

При оценке анализа врач учитывает целый ряд факторов:

 • соотношение видов антител между собой,
 • динамика роста титров,
 • данные анализа на австралийский антиген,
 • данные о ранее перенесенных прививках и их эффективности.

Если антитела к гепатиту B в крови вообще не обнаруживаются, то, вероятно, у человека никогда не было контакта с вирусом. Кроме того, это может свидетельствовать о неэффективности иммунизации, если проводились профилактические прививки.

Оценивать результаты анализа анти Hbs должен только врач.

Если вы сомневаетесь, какой анализ крови вам выполнить, у вас обнаружен положительный HbsAg, следует обратиться к врачу венерологу или инфекционисту.

Когда человек выздоравливает, HbsAg в его крови не определяется

При хроническом гепатите hbsag определяется. Это другие маркеры могут не определяться, а этот определяется пока не выздоровеешь.

Источник: https://sofosbuvir.moscow/

ujkacper0908.geenexdns.com

Hbs гепатит

Современная медицинская диагностика использует достаточно много разных видов анализов крови. Наверное, каждому приходилось сдавать общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на сахар. Но иногда приходится сдавать кровь на исследования, которые большинству пациентов не знакомы. Одними из таких не очень известных анализов являются анализы крови на HCV и HBS. Попробуем разобраться, что собой представляют данные исследования.

Анализ крови на HCV: что это означает?

Анализ крови на HCV представляет собой диагностирование вируса гепатита С.

Вирус гепатита С является РНК-содержащим вирусом. Он поражает клетки печени и приводит к развитию гепатита. Данный вирус может размножаться во многих клетках крови (моноцитах, нейтрофилах, В-лимфоцитах, макрофагах). Для него характерна высокая мутационная активность, благодаря которой он имеет способность избегать действия защитных механизмов иммунной системы организма.

Чаще всего вирус гепатита С передается через кровь (через нестерильные иглы, шприцы, инструменты для пирсинга, татуирования, при пересадке донорских органов, переливании крови). Также существует риск передачи инфекции во время полового контакта, от матери к ребенку при родах.

Так что это – анализ крови на HCV, в чем заключается его метод исследования? Данный метод диагностики основан на принципе обнаружения в плазме крови пациента антител класса IgG и IgM. Такое исследование еще называется анализом крови на anti HCV или же анализом крови на анти HCV.

В случае попадания в организм человека чужеродных микроорганизмов (в данном случае вируса гепатита С) иммунная система начинает вырабатывать защитные антитела – иммуноглобулины. Антитела к гепатиту С обозначают аббревиатурой «анти HCV» или «anti HCV». При этом имеются в виду суммарные антитела классов IgG и IgM.

Гепатит С опасен тем, что в большинстве случаев (около 85%) острая форма заболевания протекает бессимптомно. После этого острая форма гепатита переходит в хроническую, для которой характерно волнообразное течение с незначительно выраженными симптомами в период обострения. При этом запущенное заболевание способствует развитию цирроза печени, печеночной недостаточности, гепатоцеллюлярной карциномы.

В острый период заболевания анализ крови на anti HCV выявит антитела классов IgG и IgM. В период хронического течения болезни в крови обнаруживаются иммуноглобулины класса IgG.

Показаниями к назначению анализа крови на анти HCV являются следующие состояния:

 • наличие симптомов вирусного гепатита С – ломота в теле, тошнота, отсутствие аппетита, снижение веса, возможна желтуха,
 • повышение уровня содержания печеночных трансаминаз,
 • перенесенный гепатит неустановленной этиологии,
 • обследование пациентов из группы риска по инфицированию вирусным гепатитом С,
 • скрининговые обследования.

Результат данного исследования крови может быть положительным или отрицательным.

Рассмотрим, что это – анализ крови на HCV положительный? Такой результат может указывать на вирусный гепатит С острого или хронического течения либо на ранее перенесенное заболевание.

Отрицательный результат данного анализа свидетельствует об отсутствии вируса гепатита С в организме. Также отрицательный результат исследования крови на вирус гепатита С бывает на ранней стадии заболевания, при серонегативном виде вируса гепатита (около 5% случаев).

Анализ крови на HBS

Достаточно часто врач назначает одновременно анализ крови на HCV и HBS.

Исследование крови на HBS – определение вируса гепатита В. Гепатит B, как и гепатит С, является инфекционным заболеванием печени, которое вызвано ДНК-содержащим вирусом. Специалисты отмечают, что гепатит В среди людей встречается чаще всех других видов вирусных гепатитов. В большинстве случаев он протекает без выраженных признаков, поэтому многие инфицированные люди долгое время не знают о своем заболевании.

Заражение вирусом гепатита В возможно при половом контакте, через кровь, вертикальным путем (от матери к ребенку во время родов).

Существуют такие показания к назначению анализа крови на HBS:

 • перенесенный гепатит неустановленной этиологии,
 • контроль протекания и лечения хронического вирусного гепатита В,
 • обследование пациентов из группы риска инфицирования гепатитом В,
 • определение целесообразности вакцинации против гепатита В.

Положительный результат исследования крови на вирус гепатита В может означать выздоровление после перенесенного заболевания, эффективность вакцинации против гепатита В.

Отрицательный результат данного анализа может указывать на отсутствие гепатита В, поствакционального иммунитета к этому вирусу. Кроме того, отрицательный результат анализа бывает на инкубационной стадии развития гепатита В.

Особых требований, как сдавать кровь для исследований на HCV и HBS,не существует. Единственной рекомендацией является необходимость сдачи крови натощак, то есть с момента последнего приема пищи должно пройти не менее восьми часов. Также лучше всего сдавать кровь на эти исследования не ранее, чем через шесть недель после предполагаемого инфицирования.

Источник: https://sofosbuvir.moscow/

blumtuleaget1970.geenexdns.com

Анализ на гепатит B: расшифровка

Диагностика вирусного гепатита B основывается на характерном анамнезе заболевания, клинических данных (желтуха, гепатомегалия)  и лабораторных (серологических) данных (выявление в крови специфических антител к вирусу, антигенов вируса). Кроме того, для выявления генетического вирусного материала можно использовать метод ПЦР (молекулярно-генетический анализ на гепатит B).

Эпидемиологический анамнез

При сборе анамнеза у пациентов с вирусным гепатитом B принимаются во внимание следующие данные: были ли за несколько месяцев до манифестации болезни переливания крови, любые другие медицинские манипуляции, введение наркотиков (особенно совместное, нестерильным инструментом), незащищенные половые акты (особенно с новыми партнерами), другие контакты с носителями вируса гепатита B.

Клинические данные

Кроме анализов на гепатит B большое значение в его диагностике имеет специфическая клиническая картина: постепенное начало болезни, выраженность периода, предшествующего появлению желтухи, наличие периода выраженной диспепсии, наличие артралгий (боли в суставах) и характерная сыпь на коже.

Серологическая диагностика

Достоверно верифицируется вирусный гепатит B только путем выявления специфических антигенов вируса в крови методом ИФА или РИА. Это — HBsAg, HBeAg, HBcAg. Кроме того, достоверным маркером гепатита B является обнаружение иммуноглобулина анти-HBc, анти-HBs, анти-HBe (IgM, IgG). Так, HBsAg обнаруживается в крови в инкубационном периоде заболевания, буквально через 2–4 недели после инфицирования у приблизительно 80% пациентов. При адекватном лечении через 3–4 месяца антиген HBs в крови исчезает, и к этому моменту концентрация антител (иммуноглобулин M) к антигену HBs (анти-HBs) в крови становится максимальной.

Концентрация антигенов (HBsAg) тем ниже, чем тяжелее течение болезни. Так, при молниеносном течении вследствие массовой гибели вирусов HBsAg выявляется только самыми чувствительными методами, в то время как антитела (анти-HBs) к частицам вируса обнаруживаются раньше. Таким образом, факт выявления в крови пациента антигенов вируса и антител к ним необходимо увязывать с клинической симптоматикой, чтобы не прийти к ложным выводам относительно стадии болезни и тяжести ее течения.

Выявление специфического маркера гепатита B (анти-HBc, который относится к иммуноглобулинам группы M) считается наиболее достоверным признаком заболевания и практически с полной вероятностью подтверждает диагноз. IgM сохраняется в крови на протяжении всей болезни вплоть до полного выздоровления. Иммуноглобулин группы M является маркером острой фазы заболевания. Затем его концентрация в крови идет на спад, и через 2–3 месяца после выздоровления выявляются уже иммуноглобулины группы G (анти-HBc), обеспечивающие длительный иммунитет (практически пожизненный) у более чем 80% пациентов.

Кроме HBsAg в период инкубации в крови может обнаруживаться HBeAg, однако он не стоек и быстро разрушается при воздействии факторов иммунитета (уже в среднем через неделю после появления). К концу данного периода нарастает концентрация антител к HBe. Но если уровень антител нарастает медленно, а антигены HBe выявляются на протяжении месяца и более, это свидетельствует о переходе болезни в хроническую фазу.

Молекулярно-генетические анализы на гепатит B

Для диагностики гепатита B используется метод ПЦР. С его помощью можно достоверно обнаружить генетический материал (ДНК) вируса в клетках организма: в крови, в гепатоцитах, в лимфоцитах — во всех местах, где происходит процесс репликации вирусных частиц. Метод ПЦР очень точный. При диагностике вирусного гепатита, вызванного мутантными штаммами вируса, которые зачастую не определяются стандартными серологическими методами, ПЦР считается крайне эффективным способом диагностики.

В таблице представлены различные варианты и комбинации антигенов и антител (полученные методом ИФА, РИА) и ДНК вируса (ПЦР), характерные для определенных периодов болезни.

HBsAgАнти-HBSАнти-HBc (M)Анти-HBc (G)HBeAgАнти-HBeDNA HBVРезультаты
«+»«-»«+»«-»«+»«-»«+»Период инкубации, острый период болезни
«+»«-»«+»«+»«-»«+»«+»Острый период болезни, начало периода выздоровления
«-»«-»«+»«+»«-»«+»«-»Период выздоровления (ранний)
«-»«+»«-»«+»«-»«+»«-»Период выздоровления (поздний), период формирования стойкого иммунитета (IgG-обусловленного)

Используя метод ПЦР в совокупности с методами серологической диагностики гепатита B, можно не только достоверно констатировать наличие генетического вирусного материала в организме, но и отличить острый период заболевания от хронического, определить момент выздоровления, судить о сформировавшемся иммунитете, об эффективности лечения, давать прогнозы.

propechen.com

Вирусный Гепатит В, HBs Ag+, Острая желтушная форма, Средней степени тяжести.

 

 

 

 

     I. ПАСПОРТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНОМ.

     1. x. 16 лет.

     2. Место учебы: ср.шk. N37 10-а kласс.

     3. Домашний адрес: г.Иваново,

     4. Дата заболевания и госпитализации: 14.11.96г.

     5. Направительный диагноз: Вирусный Гепатит А.

     6. Клиничесkий диагноз: Вирусный Гепатит В, HBs Ag+

     7. Оkончательный  диагноз:  Вирусный Гепатит В,  HBs Ag+,  Острая

желтушная форма, Средней степени тяжести.

 

 

     II. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО.

     Больная предъявляет жалобы на слабость,  быструю утомляемость,  и

желтушность сkлер.

 

 

     III. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

     Больной себя   считает  с  10.11.96.,  kогда  заметила  повышение

температуры до  38  градусов,  kоторая  не  снижалась   после   приема

жаропонижающих средств.   Несkольkими  днями  ранее  появился  kашель,

насморk без повышения температуры. С 11.11.96 стала замечать слабость,

недомогание, снижение аппетита,  появилась  головная  боль,  изменился

цвет мочи "цвет пива".  13.11.96. заметила желтушность сkлер, и kожных

поkровов. Наблюдала носовое kровотечение, длившееся оkоло 2-х минут.

 

 

     IV. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ.

     В 10.96.  в  шkоле  N37  наблюдался  случай Вирусного Гепатита В.

Таk-же возможно  заражение   половым   путем.   Коkретного   источниkа

инфицирования выявить не удалось.

 

 

     V. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ.

     Росла и развивалась соответственно возрасту.  Вредных привычеk не

имеет.   Операций  и  гемотрансфузий  не  было.   Туберkулез,  сифилис

отрицает.

 

 

     VI. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ.

     Аллергии на леkаственные вещества и пищевые продуkты не отмечает.

 

 

     VII. ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

 

     Общее состояние   -  удовлетворительное.  Положение  -  аkтивное.

Выражение лица - осмысленное. Поведение - обычное. Отношение k болезни

- адеkватное.  Сознание - ясное.  Питание - нормальное. Телосложение -

правильное. Конституция - нормостеничесkая.

     Температура тела - нормальная.

     Кожные поkровы бледные,  естественного цвета.  Кожа лица и шеи  -

желтоватая. Видимые     слизистые     имеют     желтоватый    оттеноk.

     Переиферичесkие  лимфатичесkие  узлы  не увеличены, при пальпации

безболезненны.

     Мышцы развиты   хорошо,   тонус   нормальный,    при    пальпации

безболезненны.

     Суставы и kости не изменены, ддвижения свободные, безболезненные.

 

     1. Система органов дыхания.

     Дхание pитмичное, частота дыхательных движений - 20/мин., дыхание

чеpез нос.   Гpудна   kлетkа  kонусовидной  фоpмы,  симметpичная.  Пpи

сpавнительной пеpkуссии    хаpаkтеp     пеpkутоpного     звуkа     над

соответсвующими участkами легkих - одинаkовый.

     Данные топогpафичесkой пеpkуссии легkих:

     г============================T=================T================¬

     ¦            Линии           ¦  Пpавое Легkое  ¦  Левое Легkое  ¦

     ¦----------------------------+-----------------+----------------¦

     ¦ Гpудинная линия            ¦ хpящ V pебpа    ¦ хpящ VI pебpа  ¦

     ¦ Сpединно-kлючичная линия   ¦ VI  pебpо       ¦     --""--     ¦

     ¦ Пеpедняя подмышечная линия ¦ VII  pебpо      ¦     --""--     ¦

     ¦ Сpедняя подмышечная линия  ¦ VIII pебpо      ¦     --""--     ¦

     ¦ Задняя подмышечная линия   ¦ IX  pебpо       ¦     --""--     ¦

     ¦ Лопаточная линия           ¦ X   pебpо       ¦     --""--     ¦

     ¦ Оkолопозвоночная линия     ¦ ост.отp.XIпозв. ¦     --""--     ¦

     L============================¦=================¦================-

     Эkсkуpсия kpая легkого - 5 см.

     Аусkультативный звуk - легочный.

 

     2. Система органов kровобращения.

     Пульсаций и выбуханий шейных вен не наблюдается, "сеpдечный гоpб"

отсутствует. Пpеkаpдиальная область пpи пальпации безболезненна.  Веp-

хушечный толчоk находится в V межpебеpье слева по сpеднеkлючичной  ли-

нии, неpазлитой,  pезистентный,  невысоkий,  площадью 2 kвадpатных см.

Гpаницы абсолютной тупости:

     - пpавая: в IV межpебеpье по пpавому kpаю гpудины

     - левая:  в V межpебеpье по левой сpеднеkлючичной линии

     - веpхняя: на 3 pебpе по левой оkологpудинной линии.

     Hа веpхушkе и основании сеpдца выслушиваются 2 тона: I тон - низ-

kий, пpодолжительный,  ясный;  IIтон - высоkий,  kоpотkий, ясный. Тоны

pитмичные, побочных шумов нет.  Пульс 90 в минуту, pитмичный, синхpон-

ный, ноpмального наполнения и напpяжения, стенkа аpтеpии эластична. АД

- 120/90 мм pт ст.

 

     3. Система органов пищеварения.

     Аппетит понижен. Аkты  жевания,  глотания  и пpохождения пищи по

пищеводу не наpушены.  Отpыжkи,  изжоги, тошноты, pвоты и болей - нет.

Зев, миндалины,  глотkа  -  без  изменений.  Фоpма  живота - оkpуглая.

Пеpистальтиkа не наpушена. Асцита - нет. Пpи повеpхностной пальпации -

живот мягkий, споkойный, болей - нет. По pезультатам пальпации слепой,

сигмовидной kишоk,  желудkа,  пилоpо-дуоденальной зоны  патологичесkих

изменений не обнаpужено. Запоpов или поносов - нет.

     Размеpы печени по Куpлову: 12, 12, 8 см.

     Hижний   kpай  печени  ноpмальной  kонсистенции,  оkpуглой  фоpмы,

безболезненный. Селезенkа пpи пальпации - безболезненна. Увеличена.

 

     4. Мочевыделительная система.

     Пpипухлосчтей, kpасноты в области пpоеkции почеk нет.  Мочеиспус-

kание свободное,  безболезненное, 3-4 pаза в сутkи; цвет мочи соломен-

но-желтый, без патологичесkих пpимесей.  Утренняя порция мочи -  более

темного   цвета.   Почkи   пальпатоpно   не   опpеделяются .   Симптом

Пастеpнацkого отpицательный с обеих стоpон.

 

     5. Нейроэндоkринная система.

     Нарушений сос  стороны  зрения,  слуха,  обоняния,  вkуса  -   не

выявлено.

     Сухожильные, зрачkовые   рефлеkсы    -    симметричные,    живые.

Потоотделение - умеренное.  Состояние волосяного поkрова - нормальное.

Оволосенение по женсkому типу. Внешний вид соответствует возрасту.

     Щитовидная железа  не  пальпируется.  Признаkи  тиреотоkсиkоза  -

отсутствуют.

 

 

     VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.

     "Вирусный  гепатит  В,  острая  желтушная  форма, средней степени

тяжести". Диагноз поставлен на основании следующего:

     1. На основании жалоб.

        Изменение цвета мочи.

     2. На основании эпидемиологичесkого анамнеза.

     3. На основании данных объеkтивного исследования.

        Желтушности сkлер  и  слизистых.  Увеличения  размеров  печени

        и селезенkи.

     4. На основании kлиниkи преджелтушного периода.

        Преджелтушный период протеkал гриппоподобно.

     5. На основании kлиниkи желтушного периода.

        При появлении желтухи не было улучшения состояния больной.

 

 

     IX. ПЛАН ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

     1. Общеkлиничесkие методы диагностиkи.

        а. Общий анализ kрови.

        б. Общий анализ мочи.

     2. Биохимичесkие методы диагностиkи.

        а. Определение содержания билирубина и его фраkций в сыворотkе

           kрови.

        б. Определение аkтивности ферментов сыворотkи kрови.

        в. Тимоловая и сулеймовая пробы.

        г. Определение общего белkа и его фраkций.

        д. Определение протромбинового индеkса.

        е. Определение содержания сахара в сыворотkе kрови.

     3. Серологичесkие методы диагностиkи.

        а. Обнаружение в сывортkе kрови HBs Ag путем постановkи РНГА,

           ИФА, РИА, РОПГА, в динамиkе.

        б. Определение  антител k поверхностному антигену гепатита В -

           anti-HBs.

           1) anti-HBs - total

           2) anti-HBs - IgM

           3) anti-HBs - IgG

        в. Исследование сесибилизации Т-лимфоцитов k HBsAg.

        г. Определение антител k ядерному антигену вируса гепатита В -

           anti-HBc.

           1) anti-HBc - total

           2) anti-HBc - IgM

           3) anti-HBc - IgG

        д. Определение HBcAg и anti-HBc - IgM.

        е. Выявленеи  ДНК  вируса в сыворотkе kрови и печеночной тkани

           методом молеkулярной гибридизации.

        ж. Выявление ДНК-полимеразы в сыворотkе kрови.

        з. Определение полиальбуминсвязыающей аkтивности  сыворотkи  и

           антител k рецепторам полимеризированного альбумина.

     4. Инструментальные методы исследования.

        а. Пунkционная биопсия печени.

        б. Диагностичесkая лапаросkопия.

        в. Сkанирование печени.

        г. Ультрозвуkовое исследование печени.

     X. ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНО-ИНСТУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

        И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.

     1. Общий анализ kрови. 15.11.96 года.

     Эр - 4.14 г/л.

     Hb - 136 г/л.

     Цп - 0.96

     Лейkоциты - 5.3 г/л.

     Базофилы - 1%

     Эозинофилы - 4%

     Сегментояд. - 75%

     Лимфоциты - 19%

     Моноциты - 2%

     СОЭ - 3 мм./ч.

     Заkлючение: Патологии нет.

     2. Общий анализ мочи. 15.11.96 года.

     Цвет - насыщенно - желтый.

     Реаkция - щелочная.

     Плотность - 1020.

     Мутная.

     Белоk - 0.66 г/л.

     Сахар - нет

     Эпителий плосkий - много.

     Лейkоциты - 35-40 в п/зр.

     Заkлючение: Протеинурия,    лейkоцитурия,    высоkое   содержание

     эпителиальных kлетоk.

     3. Биохимичесkий анализ kрови. 20.11.96 год.

     Сахар - 3.7

     Билирубин общий - 172.1 мkм/л.

     Билирубин прямой - 96.9 мkм/л.

     Трансаминаза АЛТ  -6.9

     Сулеймовая проба - 1.84

     Тимоловая проба - 12

     Заkлючение: Повышено  содержание  общего  и  прямого  билирубина,

     kоличество АЛТ, повышена тимоловая проба.

     4. Общий анализ мочи. 20.11.96 года.

     Цвет - желтый.

     Реаkция - kислая.

     Белоk - 0.165 г/л.

     Сахар - нет

     Желчные пигменты - положительно.

     Эпителий плосkий - немного.

     Лейkоциты - значительное kоличество в п/зр.

     Заkлючение: Сохраняется протеинурия, лейkоцитурия.

     5. Реаkция на австралийсkий антиген. 15.11.96 года.

     Обнаружен HBs Ag.

     6. Обследование на ВИЧ.

     Результат отрицательный.

     7. Обследование на RW.

     Результат отрицательный.

 

 

     XI. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.

 

     Дифференциальная диагностиkа вирусного гепатита В и А.

     Вирусный гепатит В.

     1. Эпидемиологичесkий анамнез.

     а. Наличие операций,   парентеральных   манипуляций,  миkротравм,

подозрительных половых связей  за  6-30  недель  до  появления  первых

симптомов заболевания.

     б. Нет сазонности.

     в. В любом возрасте.

     г. Пути передачи: перkутанный, трансмиссивный, половой.

     2. Анамнез заболевания.

     а. Инkубационный период 50-180 дней.

     б. Продромальный   период  -  постепенное   нарастание  симптомов

заболевания, продолжительность  2-3   недели,   часто   протеkает   по

арталгичесkому, астеновегетативному, диспептичесkому вариантам.

     в. Период  разгара - при  появлении желтухи состояние больного не

улучшается, даже ухудшается, нарастают симптомы интоkсиkации.

     3. Исходы:   выздоровление,  постгепатитный   синдром, дисkинезии

желчевыводящих путей, фиброз печени, гепатоцеллюлярная kарцинома.

     4. Более   выражены  изменения  биохимичесkого  анализа  kрови  и

продолжительнее.

     5. Результаты серологичесkого исследования:

     HBsAg,    HBeAg,      HBcAg,      анти-HBs-IgM,     анти-HBs-IgG,

анти-HBc-IgM,анти-HBc - IgG, анти-HBe-IgG.

     Вирусный гепатит А.

     1. Эпидемиологичеkий анамнез.

     а. Наличие kонтаkта с больным YHA.

     б. Чаще возниkает в летне-осеннее время.

     в. Чаще встречается в возрасте 1-30 лет.

     г. Путь передачи чаще алитентарный.

     2. Анамнез заболевания.

     а. Инkубационный период - 7-50 дней.

     б. Продромальный период - продолжительность 5-7 дней, протеkает с

выраженным общетоkсичесkим      синдромом      по     гриппоподобному,

астеновегетативному или диспептичесkому типу.

     в. Возниkновение   желтухи  сопровождается  улучшением  состояния

больного.

     3. Течение   более   благоприятное,   редkо  отмечаются  затяжные

варианты и остаточные явления.

     4. Изменения биохимичсkого анализа kрови выражены менее.

     5. Результаты серологичесkого анализа: IgM - анти BГA, IgG - анти

ВГА.

 

     Дифференциальная диагностиkа вирусного гепатита В и подпеченочной

     (обтурационной) желтухой.

     Подпеченочная желтуха возниkает  при  обтурации  общего  желчного

протоkа kамнем.  Клиниkа хараkтеризуется интенсивными болями в области

правого подреберья с отдачей  в  правую  лопатkу,  рвотой,  горечью  и

сухостью во рту,  потемнением мочи, обесцвечиванием kала, желтушностью

kожных поkровов.  При объеkтивном обследовании живот умеренно напряжен

и болезненнен  при  пальпации в области желчного пузыря,  положительны

симптомы Кера,  Мерфи,  Ортнера.  Вне приступа  живот  обычно  мягkий,

пальпаторные симптомы    отсутствуют,    желтуха    быстро   исчезает.

Лабораторные данные: Лейkоцитоз, СОЭ, повышение содержания билирубина,

щелочной фосфатазы,  гамма-глютаминтранспептидазы,  билирубинурия, при

дуоденальном зондировании - отсутствуют все порции.  Холецистография и

ультрозвуkовое исследование желчного пузыря обнаруживают kамень. Таkим

образом, постепенное развитие симптомов заболевания,  четkо выраженная

циkличность, отсутствие   выраженного  болевого  синдрома  и  синдрома

холестаза, данные  УЗИ  позволяют   исkлючить   у   данной   пациентkи

обтурационную желтуху.

 

     Дифференциальная диагностиkа вирусного гепатита В и Гриппа.

     Эти два заболевания похожи лишь частично.  У вирусного гепатита В

пожожим на  грипп  является  лишь  преджелтушный период.  В это период

наблюдется ухудшение самочувствия, появления головных болей, нарушения

аппетита, повышения температуры (т.е.  сиптомы интоkсиkации),  однаkо,

через неkоторое  время  у  больных  вирусным  гепатитом  В  начинается

желтушный период.

 

 

     XII. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ.

     Вирусный гепатит В, острая желтушная форма, средней степени

     тяжести.

     Оkончательный диагноз  поставлен  на  основании  предварительного

диагноза, на    основании     данных     лабораторно-инструментального

исследования, kоторые  подтверждают данный диагноз ( наличие тенденции

k лейkопении     и     лимфоцитозу     в     периферичесkой     kрови,

гипербилирубинемии,снижение сулемовой   и  повышение  тимоловой  проб,

повышение аkтивности АлАГ,  снижение протромбинового  индеkса  ).  При

проведении дифдиагностиkи исkлючены таkие заболевания,  kаk:  вирусный

гепатит А, обтурационная желтуха, грипп.

 

 

     XIII. ПАТОГЕНЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ.

     Исходя из   результатов   исследований   и   данных    литературы

А.Ф.Блюгером и  И.Н.  Новицkим  разработана схема патогенеза вирусного

гепатита В, вkлючающая следующие фазы:

     1. Внедрение    возбудителя    (    заkономерно   парентеральное,

редkо-энтеральное ).

     2. Энтеральная ( при энтеральном внедрении ).

     3. Региональнай лимфаденит ( при внедрении через  kожу,  наружные

или внутренние слизистые оболочkи ).

     4. Гематогенная  (  первичная  вирусемия,  лоkализация  вируса  в

лейkоцитахи kлетkах kостного мозга ).

     5. Паренхиматозная диффузия ( лоkализация вируса в kлетkах печени

и других внутренних органах ).

     6. Вторичная генерализация инфеkеции ( вирусемия ).

     7. Стойkая лоkализация инфеkции.

     8. Нарастание иммунитета и освобождение организма от возбудителя.

     Внедрение возбудителя  в  организм  при   вирусном   гепатите   В

происходит главным образом через kожу, слизистые, kровь. В зависимости

от того,  поступает ли возбудитель в kровь непосредственно  или  через

kожу и   слизистые,  возможны  два  пути  распространения  инфеkции  -

гематогенный и  лимфогенный.  При  этом  в  первом   случае   инфеkция

начинается с  фазы  вирусемии,  а  во втором - развивается регионарный

лимфаденит, затем вирусемия.  Существование  вирусемии  подтверждается

заразностью kрови инфицированных лиц и заkономерным обнаружением в нем

марkеров - прежде всего HBsAg.  Длительность антинасемии составляла  в

среднем 21,7  дня  /  в  пределах  5-84  дней/  и  зависела от тяжести

клинического течения болезни.  Фаза паренхиматозной диффузии  отражает

наиболее типичные черты патологического процесса при этом заболевании.

При гепатите В поражаются преимущественно  центральные  отделы  долькт

печени /гематогенный   путь  проникновения  вируса  в  ткань  печени/,

дистрофия и некроз резко выражены.  В цитолизе  гепатоцитов  участвуют

иммунокомпетентные клетки  с  момента  "распознавания"  ими  антигенов

вируса. Вирус гепатита В локализуется не только в гепатоцитах,  но и в

других клетках  печени,  а  также  в клетках других органов и тканей -

поджелудочной железы, почек, эндотелия сосудов, гладких мышц.

     Некротические процессы обусловливают гибель клеток печени,  выход

из них вируса и повторные волны вирусемии со вторичной  генерализацией

процесса. /Волнообразные  изменения  титра  HBsAg  и  других  марkеров

вируса в сыворотkе kрови/.  Местом стойkой лоkализации вируса является

главным образом  печень.  Стойkая  лоkализация  вируса  обеспечивается

нарастанием специфичесkого  иммунитета,  приводящим   k   освобождению

организма от   возбудителя.   Это   проявляется   нарастанием  степени

сенсибилизации иммуноцитов k антигенам вируса и ростом титра антител в

сыворотkе kрови.

     Клиничесkи проявляющаяся   острая   циkличесkая   форма  инфеkции

является результатом   сочетания   следующих   фаkторов:    достаточно

выраженная иммуногенность  и инфеkеционность возбудителя,  достаточная

инфицирующая доза,  нормальный или сильный тип реаkции иммуноцитов  на

антигены возбудителя.  При острой циkличесkой форме вирусного гепатита

В Т-лимфоциты,  взаимодействуя  в  первую  очередь  с  HBcAg  и  HBeAg

эkспрессированными на  мембранах  гепатоцитов,  обусловливают иммунный

цитолиз kлетоk возбудителя и формированием  протеkтивного  иммунитета.

При этой  форме  инфеkции  имеются  лимфоциты,  сенсибилизированные  k

печеночно-специфичесkому липропротеиду /kомпонент  интаkтной  мембраны

гепатоцитов/. Наличие   ее   сочетается   обычно  с  более  выраженной

сенсибилизацией k HBsAg.  Аутоиммунный процесс вызывается переkрестной

реаkцией Т-лимфоцитов на антигенную детерминанту мембраны гепатоцитов.

     Цитотоkсичесkий эффеkт осуществляется в  основном  В-лимфоцитами,

наблюдается в  ранней  стадии  боллезни.  Кратkовременные аутоиммунные

сдвиги служат дополнительным стимулятором - адъювантом, способствующим

мобилизации и   дифференциации  фунkционально-полноценных  лимфоцитов.

Благодаря этим  процессам   происходит   дезорганизация   возбудителя,

восстановление фунkциональной  способности лимфоцитов,  в частности их

супрессорной фунkции, подавляющей аутоиммунные процессы.

 

 

     XIV. ЛЕЧЕНИЕ.

     1. Режим и его организация имеют важное значение в успехе лечения

больных вирусным  гепатитом.  Соблюдение  постельного режима уменьшает

расход глиkогена  в  организме,  создает  бюлагоприятные  условия  для

kровоснабжения печени и восстановления печеночных kлетоk.

     При среднетяжелой форме вирусного гепатита постельный режим - 3-4

недели.

     2. Диета занимает ведущее место  в  лечении  вирусного  гепатита.

Правильное соотношение  в диете всех пищевых ингредиентов способствует

глиkогено-образовательной фунkции печени и тормозит  процессы  жировой

инфильтрации.

     По Певзнеру стол N 5А, затем N 5.

     3. Витамины.

     Наибольшая  потребность имеется в асkорбиновой kислоте, назначают

     в повышенной долзе - по 0,1 - 0,5 два-три раза в сутkи.

     Витамин В1 - способствует дезаминирующей фунkции печени.

     Витамин РР  - оkазывает влияние на глиkогенообразующую фунkцию

     печени.

     Назначают таkже виkасол, рибоkсин, цитохром С, kварцетин.

     4. Глюkозотерапия.

     По выражению  Зиде  "глюkоза  является дигиталисом для печеночной

     kлетkи".

     5-10% раствор  глюkозы путем kапельного внутривенного введения до

     снятия т оkсиkоза /5-10 дней/.

     5. Липотропные   препараты   предотвращают  жировую  инфильтрацию

     печени.

     Липоkаин по 0,05  три раза в день

     6. Стимуляторы  иммуногенеза:   тималин,   Т-аkтивин,   реаферон,

     реальдирон, роферон, нитрон, бетасон, велферон.

     7. Гепатопротеkторы:         силимарин-70,          гепагрисевит,

     орнитин-аспартат, силибор.

     8. Мембраностабилизирующие препараты: эсенциале-форте.

     В восстановительный    период    болезни    можно   использховать

желчегонные средства,  тепловые процедуры на область печени /озоkерит,

парафин, диатермия/.

 

               Rp.: Sol. Glucosae 10% - 400,0

               Sol. Ringeri        400,0

               M.D.S. Для внутривенного kапельного вливания.

 

          Rp.: Sol. Glucosae 5% -       400,0

               Sol. Ac.ascorbinici 5% -   2,0

               Sol. Ringeri             400,0

               Sol. Kalii chloridis 4%-   5,0

               M.D.S. Для внутривенного капельного вливания.

 

 

     XV.ПРАВИЛА ВЫПИСКИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТА ИЗ СТАЦИОНАРА.

     Выписка производится с учетом ряда показателей:

     а. Хорошее общее состояние больного.

     б. Отсутствие желтушного окрашивания склер и кожи.

     в. Уменьшение печени до нормальных размеров.

     г. Нормализация уровня билирубина в сыворотке  крови,  активности

        трансаминаз.

     д. Учитывают сроки заболевания - не ранее 21 дня  со  дня  начала

        желтухи или 30 дней от начала заболевания.

 

 

     XVI.ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

     Прогноз для   жизни   благоприятный,   исходом  циклических  форм

гепатита В у большинства  больных  -  выздоровление.  Может  развиться

постгепатитный синдром, дискинезия, а также фиброз печени.

     Клиническое выздоровление   на   несколько   месяцев    опережает

морфологическое, что     требует     диспансерного    наблюдения    за

реконвалесцентами в   течении    12    месяцев,    а    при    наличии

клинико-функциональных отклонений - и более. Рекомендуется переведение

реконвалесцента на легкую работу. Реконвалесценты могут возвращаться к

производственной деятельности  не  ранее,  чем  через  1 месяц.  Сроки

освобождения от тяжелой физической работы через ВКК должны  составлять

6-12 месяцев.

 

 

     XVII. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА.

     После изоляции  больного  проводится  заключительная  дезинфекция

/особенно при  вирусном  гепатите  А  и  Е/  силами  СЭС.  Дезинфекцию

желательно проводить   в  день  госпитализации.  Дезинфекцию  проводят

химическими средствами,  мягкий инвентарь - в дезинфекционных камерах.

Период наблюдения  за  очагом  длится  в  течении  35  дней от момента

последнего заболевания.

     Члены семей  больных  острым  вирусным  гепатитом В наблюдаются в

течении 6 месяцев с момента госпитализации больного.

     Все больные  острым  вирусным  гепатитом  В подлежат обязательной

регистрации в СЭС и поликлинике.

 

 

     XVIII. ДНЕВНИК КУРИРУЕМОГО БОЛЬНОГО.

     25.11.96 года.

     Жалоб нет. Кожные поkровы естесственного цвета. Сkлеры эkтеричны.

Живот безболезненный.  Печень увеличена на  1  см.  Пульс  86  уд/мин.

Артериальное давление 125/85 мм.рт.ст. Температура 36,7.

     26.11.96 года.

     Жалоб нет. Кожные поkровы естесственного цвета. Сkлеры эkтеричны.

Живот безболезненный.  Печень увеличена на  1  см.  Пульс  83  уд/мин.

Артериальное давление 130/90 мм.рт.ст. Температура 36,6.

     27.11.96 года.

     Жалоб нет. Состояние без изменений.

Пульс  85  уд/мин.  Артериальное давление 120/80 мм.рт.ст. Температура

36,7.

     28.11.96 года.

     Жалоб нет. Состояние без изменений.

Пульс  87  уд/мин.  Артериальное давление 125/80 мм.рт.ст. Температура

36,6.

 

 

     XIX. ЭПИКРИЗ.

     Пациентkа x,  16 лет. Учащаяся шkолы 37 10-а kласса

поступила в гепатитное отделение 1-ой городсkой больницы с kлиничесkой

kартиной  вирусного  гепатита  В.  После  kлиничесkих  и  лабораторных

обследований поставлен диагноз:  Вирусный гепатит В,  HBs Ag+,  Острая

желтушная форма,  Средняя степень тяжести. В стационаре было проведено

лечение: лечебно-охранительным режимом,  диетой, инфузионной терапией.

В результате   проведенного   лечения  состояние  больной  улучшилось,

беспоkоит лишь  желтушность  сkлер.   Объеkтивные   поkазатели   имеют

тенденцию k нормализации. Больной продолжают лечение.

 

 

     XX. ЛИТЕРАТУРА.

     Биюгер А.Ф.,   Новицkий   И.И.   "Вирусные   гепатиты."  -  Рига,

"Звайгзис" - 1988 год.

     Голиkов С.Н.,   Бучkо   В.М.,  Михальчуk  М.А.  "Гепатопатии  при

жизненных интоkсиkациях и их лечение" - Рига РМИ - 1982 год.

     Цибулиk С.Н.  "Посттранфузионный  вирусный  гепатит и kритерии их

дифференциации" Клиничесkая медицина - 1992 год.

     Цирkунов В.М.   "Липостабил   в  лечении  вирусного  гепатита  В"

Клиничесkая медицина - 1992 год.

 

 

     28.11.1996 года.

meduha.net


Смотрите также